Vedlagt følger protokoll fra møtet.

Det nye styret som ble valgt er:

Leder: Arild Neste
Nestleder: Fredrik Wik

Styremedlemmer:
Ann-Catrin Hellstrøm
Marianne Røgden
Roar Mathisen
Hege Hammarstrøm
Varamedlem: Harald Bettum