Resultatet av dugnaden med Veidekke ble idag materialisert i et nytt vant.

Idag ankom det nye vantet direkte fra UHER fabrikken i Tjekkia.

Vantet er en komplett bane 20x40 meter + 4 ekstra hjørner slik at vi er godt utstyrt til fleksible treningsmodeller og i forbindelse med mini-turneringer!