"Målet for prosjektet er å øke aktiviteten til barn, gi flere muligheten til å prøve seg på ulike aktiviteter og dermed for en større allsidig plattform. Mange barn har lyst til å være med på mange aktiviteter, men en hektisk hverdag for mange gjør at foreldre må begrense hva barna kan delta på."

TIBK er en av de aktivitetene som er blitt invitert. I fem uker få SFO barna 1 time med innebandy på henholdsvis Byskogen skole og Eik skole.

Det er mulig at prosjektet blir videreført høsten 2015.

Her er noen inntrykk fra samlingene.