Tønsberg Innebandyklubb
Postboks 6
3122 Tønsberg

Eikhallen
Jutulveien 9
3109 Tønsberg

Leder
Hilde Røgden
Telefon: +47 986 09 370
E-post: post@tonsbergibk.com

Andre kontaktpersoner:   se menypunktet "Alle kontaktpersoner"