Leder: Hilde Røgden
Nestleder: Loove Ringwall

Styremedlemmer:
Thomas Røberg
Ann-Catrin Hellstrøm
Marianne Røgden
Harald Bettum
Thor Willie Holbu
Sivert Lindahl