Leder:

Jan-Kristian Jansen, jkrjansen@gmail.com, tlf 924 27 986

Medlemmer:

Thomas Røberg, thomasroeberg@gmail.com, tlf, 930 22 597

Jørn Enger, jornenger@hotmail.com, tlf. 458 51 293