Det nye styret er utvidet og har en fin bredde fra de fleste lag i klubben. her er sammensetningen:

  • Hilde Røgden, leder
  • Loove Ringwall, nestleder/sportslig leder
  • Thomas Røberg, styremedlem
  • Harald Bettum, styremedlem og økonomiansvarlig (Ikke tilstede ved fotografering)
  • Ann-Catrin Hellstrøm, styremedlem og medlemsansvarlig
  • Marianne Røgden, styremedlem og materialansvarlig/kioskansvarlig
  • Sivert Lindahl, styremedlem 
  • Thor Willie Holbu, styremedlem
  • Helge Hay, varamedlem
  • Stefan Lindberg, varamedlem (Ikke tilstede ved fotografering)