Ansvarlig for politiattester i Tønsberg IBK er:

Ann-Catrin Hellstrøm

Telefon: 926 20 952.

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

 

Her kan du lese om kravet til politiattester på idrettsforbundets sider.