Årsmøtet vedtok medlemskontingent kr. 100,-.

 

Satser vedtatt etter årsmøtet
LagMedlemskontigentTreningsavgift*)Totalt
Senior10016001700
J&G15 / 1710011001200
J&G1310011001200
J&G11100800900
J&G7 / 9100500600

*) Treningsavgiften faktureres 50% i september og 50% i januar.

Det er 30% søskenmoderasjon på treningsavgiften.

Moderasjonen regnes på yngre søsken.

I tillegg til ovenstående satser, tilkommer lisens fra forbundet for spillere fra 2004 årgangen og eldre. Lisensen er en forsikringsordning. Se egen artikkel om dette.

Satser for kjøring

Vi oppfordrer alle spillere og foreldre til å være miljøvennlig og sosiale.

Kjør sammen!

På bakgrunn av kjøreavstand, der vi har beregnet kr 1,- pr km, bompenger og satser på Bastøyfergen har klubben fastsatt følgende satser for å sitte på. (beregningsgrunnlag= 3 spillere pr bil)

Satser for kjøring i kroner pr spiller
StedSats
Horten20
Sandefjord40
Larvik50
Porsgrunn80
Østfold150
Strømstad200

Basert på fergesatsene som gjelder fra 1/1-2017.