Klubben har hovedsaklig sin virksomhet knyttet til Eikhallen.

Jutulveien 9, 3109 Tønsberg.